Videiras no Mar, S.L.

Videiras no Mar, S.L.
A adega atópase no municipio de Cangas, parroquia do Hío e dispón dun potencial vitícola de case unha Ha en viñedos propios. A maior parte do viñedo é de uva Albariña cun sistema de plantación en espaller, e unha pequena parte de Loureiro Tinto en emparrado. A súa capacidade de elaboración nestes momentos é de case 10.000 l.
Información
Categoría: 
Persoa xurídica
Relación coa parcela: 
Adega
Dirección: 
Camino Os Carballos, 27, Pinténs - O Hío. CP 36940, Cangas do Morrazo – Pontevedra
Concello: 
Cangas
Localización