30-11-2020

A vendima na IXP

A vendima é un dos grandes momentos do proceso da vitivinicultura, é por un lado o culmen do cultivo, a recollida do froito, e por outro o inicio dos traballos e procesos da adega para acadar o auténtico obxectivo: facer viño. Os traballos que acontecen os días de vendima no viñedo son moitos e intensos. É impresdindible asegurar a limpeza e asepsia dos elementos utilizados na colleita, manipulación, transporte (recipientes e colectores dos vehículos) e no almacenamento da uva. O emprego de recipientes realizados con materiais inertes que non contaminen a uva, que sexan de limpeza fácil, perforados (caixas de vendima,...), e que estean autorizados pola autoridade competente é obrigatorio. Tamén que as caixas de campo ou lotes utilizadas para o transporte presenten unha identificación inequívoca da variedade, do produtor e da parcela de orixe.

A vendima debe realizarse no momento no que cada variedade alcance o grao óptimo de madurez, alcohol e acidez, que se verificarán cos medios adecuados, facéndose unha selección sanitaria. Cortarase o acio enteiro cun elemento cortante (tesoira,...), limparase de follas e outras impurezas (uvas verdes,...). Se o acio ten danos de podremia superior a un terzo, localizada en varias zonas, non se botará á caixa de vendima. Botaranse os acios «con xeito» as caixas e as uvas desprendidas do cangallo deixaranse no chan. En ningún momento se esmagarán as uvas nas caixas, nin no proceso de enchido nin no de apilado

Aconséllase utilizar caixas de vendima con capacidade inferior a 20 kg. Ademais do grao volumétrico probable, para a determinación da data de vendima deberanse ter en conta outros parámetros que definen o índice de maduración (acidez, cata de uvas, cor, etc...). Facer uso das boas prácticas da vendima: vendimar en horas de pouca calor, recoller os acios con coidado e o máis intactos posible, operar de xeito que se eviten as feridas e golpes na fase de colleita e durante a manipulación e baleirado de colectores. Coidar as uvas: deben chegar á adega enteiras, non poden estar molladas, chegando secas ao proceso de elaboración. Evitar o contido de impurezas na vendima (terra, follas, etc.) e achegar no menor tempo posible a colleita a adega para ser procesada (menos de 2 horas).

Hai cousas que en vendima non se deben facer, como vendimar en caldeiros, cubos, capachos, sacos, etc ou o emprego de recipientes de vendima con capacidade maior de 30 kg. Traspasar a vendima dun recipiente a outro e a aplicación aos froitos de produtos que aumenten o grao refractométrico e que, polo tanto, adianten a súa maduración ou provoquen a súa aceleración.